• کنسرت در دانشگاه برکلی، اردیبهشت ١٣٩۲
 
     
   
     
 
     
   
     
 
     
   
     
 
• کنسرت در موزۀ هنرهای زیبای بوستون، اسفند ١٣٩٠
 
     
   
     
 
     
   
     
 
     
   
     
 
• اپرای عاشورا، بهمن ۱۳۸۷
 
     
   
     
 
     
   
     
 
     
   
     
 
 
     
   
     
 
     
   
     
     
• کنسرت ”گریز“، مهر ۱۳۸۶
 
     
   
     
 
     
   
     
 
     
   
     
 
Copyright © 2003-2016 Bahar Movahed Official Website. All rights reserved.